Privacy Beleid

PRIVACYBELEID Iris Holland

Definities

Met ‘deze website’ worden de websites bedoeld onder de domeinen www.irisholland.nl  Met ‘Iris Holland’ wordt bedoeld Iris Holland en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit privacybeleid omvat de rol vanIris Holland als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de AVG in acht. Uw persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Iris Holland kan persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. Iris Holland zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacybeleid omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde gegevens

Indien u al dan niet via de website een e-mail aan Iris Holland verstuurt, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam en adres en/of project gegevens te verstrekken. Als wij via uw werkgever over uw persoonsgegevens beschikken.

Deze gegevens worden door Iris Holland gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • U informeren over activiteiten van Iris Holland

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegeven aan Iris Holland zijn verstrekt in het kader van onze dienstverlening, dan kunnen wij deze persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over de voor u relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit binnen deze dienstverlening.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens en project gegevens hangt af van de aard van de gegevens en het doel van de verwerking. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekst bestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die onze website biedt of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen per e-mail of door een schriftelijk verzoek kenbaar te maken aan:

Iris Holland
T.a.v. Rob Molekamp
Loodstraat 51
2718 RV ZOETERMEER

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of ons beleid. Raadpleeg daarom regelmatig het privacybeleid op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie.

Zoetermeer – Juni 2020